202203.10
0

TBS

Szanowni Państwo! W imieniu kancelarii „Zatorski & Wspólnicy” zwracam się z ofertą pomocy prawnej, skierowaną do najemców lokali w zasobach TBS Wrocław. Nasze działanie będzie polegało na kompleksowej obsłudze Państwa powództwa, dotyczącego stwierdzenia niezasadności podwyżki czynszu lub ustalenia, że zasadny jest czynsz w innej wysokości. Oferta obejmuje: sporządzenie pozwu i nadanie sprawie biegu, przekazanie opłat,…

201702.09
0

Sympozjum Podologiczno-Medyczne we Wrocławiu

Chciałem podziękować Pani Danucie Żuchowskiej za zaproszenie mnie do udział w Sympozjum Podologiczno-Medycznym, które odbyło się we Wrocławiu 5 lutego 2017 r. Temat mojego wykładu: Odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz podologów.