"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."

- Jan Paweł II

Pomoc pro bono jest niezmiennym elementem naszej pracy.  W naszej codziennej praktyce wykonywania zawodu, pozostajemy otwarci na problemy osób, które z różnych powodów znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują wsparcia prawnego. Świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej jest dla nas źródłem satysfakcji, ale też uczy nas pokory wobec niecodziennych scenariuszy ludzkich losów, jakie pisze życie.  Jako prawnicy, chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem – jako ludzie, chcemy dawać nadzieję na lepsze jutro.

Jeśli masz ciężką sytuację rodzinną i materialną, opisz nam swój problem wymagający pomocy prawnika i skontaktuj się z nami: m.zatorski@kancelariazatorski.pl