202203.10
0

Szanowni Państwo!

W imieniu kancelarii „Zatorski & Wspólnicy” zwracam się z ofertą pomocy prawnej, skierowaną do najemców lokali w zasobach TBS Wrocław. Nasze działanie będzie polegało na kompleksowej obsłudze Państwa powództwa, dotyczącego stwierdzenia niezasadności podwyżki czynszu lub ustalenia, że zasadny jest czynsz w innej wysokości. Oferta obejmuje: sporządzenie pozwu i nadanie sprawie biegu, przekazanie opłat, zastępowanie na rozprawach przed sądem I instancji oraz sporządzanie w Państwa imieniu wszelkich odpowiedzi na wezwanie sądu.

CO NALEŻY ZROBIĆ, BY ZLECIĆ SPRAWĘ KANCELARII

Podstawą mojego działania w Państwa sprawie, jest przede wszystkim udzielenie 
mi pełnomocnictwa
 przez głównego najemcę mieszkania.

Pełnomocnictwo można podpisać w mojej kancelarii, przy ulicy Świętego Mikołaja 
8-11/202 we Wrocławiu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 17:00 (mapa dojazdu jest na końcu)

Telefony: +48 71 7263 446      GSM: +48 510 103 370        +48 606 477 861

POTRZEBNE DOKUMENTY

Poza udzieleniem mi pełnomocnictwa, należy dostarczyć do kancelarii następujące dokumenty:

  1. umowę najmu lokalu
  2. pismo z TBS w przedmiocie podwyżki czynszu (na tym piśmie, proszę, odręcznie wskazać datę odbioru tego pisma)

ewentualnie, proszę dostarczyć również:

  • Państwa pisma do TBS-u wraz z dowodem ich nadania lub doręczenia, w przedmiocie żądania uzasadnienia podwyżki;
  • Odpowiedzi TBS-u na Państwa pismo, o jakim wyżej (ust. 3).

Powyższe dokumenty mogą być w oryginale lub w kopii.

TERMIN DO ZLECENIA KANCELARII PROWADZENIA SPRAWY

Ponieważ sporządzenie pozwu wymaga poza kwestiami merytorycznymi, dodatkowo spełnienia szeregu warunków formalnych, kancelaria potrzebuje odpowiedniej ilości czasu, na sporządzenie pozwów. W związku z powyższym, bardzo proszę, o zlecanie mi prowadzenia sprawy maksymalnie do 8 kwietnia 2022 r. 

Po tej dacie nie mogę zagwarantować, że będę wstanie przyjąć kolejną sprawę, by zachować termin do skutecznego złożenia kolejnych pozwów, czyli w terminie dwóch miesięcy od doręczenia Państwu przez TBS wypowiedzenia stawek czynszu.

OPŁATY

Wystąpienie na drogę postępowania sądowego, wiążę się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty skarbowej:

  • Opłata sądowa uiszczana na rzecz sądu wynosi 100 zł;
  • Opłata skarbowa uiszczana na rzecz Gminy Wrocław wynosi 17 zł.

Klienci, którzy zechcą zlecić nam sprawę przeciwko TBS, będą proszeni, by w dniu podpisania pełnomocnictwa, uiścili na rachunek kancelarii o numerze:

57 1140 2004 0000 3102 7943 5433

lub w kasie kancelarii, kwoty: 

  • 100 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu p-ko TBS; i 
  • 17 zł, tytułem opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie p-ko TBS.

Ponadto, nie jest wykluczone, że w trakcie postępowania, sąd może stwierdzić, 
że opłata sądowa jest wyższa, ale jest to mało prawdopodobne.

Poza opłatą sądową oraz opłatą skarbową, w procesie przeciwko TBS-owi, będą Państwo zobowiązani przez sąd, do uiszczenia zaliczki na poczet ewentualnej opinii biegłego sądowego. Dlatego istotne jest to, by Państwa roszczenia były połączone do wspólnego rozpoznania i wspólnego wyrokowania, co niewątpliwie zmniejszy koszty, gdyż będzie potrzeba jedna opinia, dla jednego budynku/osiedla, a nie dla każdego z roszczeń oddzielnie. 


HONORARIUM ZA PROWADZENIE SPRAWY

Klient, zlecając sprawę przeciwko TBS-owi, będzie proszony o uiszczenie honorarium za zastępstwo procesowe na rzecz kancelarii w wysokości 600 zł brutto

Honorarium można uiścić przelewem, na rachunek kancelarii o numerze: 

57 1140 2004 0000 3102 7943 5433 l

lub w kasie kancelarii w dniu podpisania pełnomocnictwa. 

Warte podkreślenia jest to, że kwota honorarium uiszczonego przez Klienta 
jest jednorazowa i niezmienna, obejmuje wszystkie czynności kancelarii w sprawie przeciwko TBS-owi o ustalenie niezasadności podwyżki czynszu; czyli czynności 
od podpisania pełnomocnictwa do wydania wyroku sądu w I instancji. 

Sąd, uwzględniając Państwa roszczenia, w wyroku określi również zwrot kosztów procesu od TBS-u. Orzeczone w ten sposób od TBS-u koszty zastępstwa procesowego są dodatkowym wynagrodzeniem dla kancelarii, z tą różnicą, iż ten koszty nie jest ponoszony przez Klientów, tylko TBS. 


RYZYKO PROCESOWE

Jestem głęboko przekonany o zasadności Państwa roszczenia, a tym samym tego, 
że sprawy prowadzone w Państwa imieniu będą wygrane. Jednak żadna kancelaria nie może odpowiedzialnie tego zagwarantować, gdyż wyroki wydają sądy, 
a nie pełnomocnicy stron. W związku z powyższym jestem zobowiązany poinformować Państwa, że w razie oddalenia przez sąd powództwa, koszty procesu obciążą Państwa, jako powodów. 

Na koszty te składają się: uiszczone już wcześniej opłata sądowa i opłata skarbowa oraz ewentualnie opłata za zastępstwo procesowe przez pełnomocnika zawodowego, działającego w procesie na rzecz TBS-u. 

Jednak w mojej ocenie, w takiej sprawie byłoby zasadne, że sąd nie obciążyłby kosztami procesu powodów, gdyż jest to adekwatna sytuacja do zastosowania dobrodziejstwa art. 102 Kodeksu postępowania cywilnego, umożliwiającego nieobciążania powoda kosztami procesu. Jestem tym bardziej o tym przekonany, 
po zapoznaniu się z treścią odpowiedzi, jaką TBS udzielił jednemu z Najemców na jego żądanie uzasadnienia wzrostu czynszu. 

W razie dodatkowych pytań, z przyjemnością na nie odpowiem. 

Z wyrazami szacunku

Marcin Zatorski, radca prawny

Szanowni Państwo!

W imieniu kancelarii „Zatorski & Wspólnicy” zwracam się z ofertą pomocy prawnej, skierowaną do najemców lokali w zasobach TBS Wrocław. Nasze działanie będzie polegało na kompleksowej obsłudze Państwa powództwa, dotyczącego stwierdzenia niezasadności podwyżki czynszu lub ustalenia, że zasadny jest czynsz w innej wysokości. Oferta obejmuje: sporządzenie pozwu i nadanie sprawie biegu, przekazanie opłat, zastępowanie na rozprawach przed sądem I instancji oraz sporządzanie w Państwa imieniu wszelkich odpowiedzi na wezwanie sądu.CO NALEŻY ZROBIĆ, BY ZLECIĆ SPRAWĘ KANCELARII

Podstawą mojego działania w Państwa sprawie, jest przede wszystkim udzielenie mi pełnomocnictwa przez głównego najemcę mieszkania.

Pełnomocnictwo można podpisać w mojej kancelarii, przy ulicy Świętego Mikołaja 8-11/202 we Wrocławiu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 17:00 (mapa dojazdu jest na końcu)

Telefony: +48 71 7263 446      GSM: +48 510 103 370        

 

 

 

POTRZEBNE DOKUMENTY

Poza udzieleniem mi pełnomocnictwa, należy dostarczyć do kancelarii następujące dokumenty:

1)    umowę najmu lokalu

2)    pismo z TBS w przedmiocie podwyżki czynszu (na tym piśmie, proszę, odręcznie wskazać datę odbioru tego pisma)

ewentualnie, proszę dostarczyć również:

3)    Państwa pisma do TBS-u wraz z dowodem ich nadania lub doręczenia, w przedmiocie żądania uzasadnienia podwyżki;

4)    Odpowiedzi TBS-u na Państwa pismo, o jakim wyżej (ust. 3).

Powyższe dokumenty mogą być w oryginale lub w kopii.

 

TERMIN DO ZLECENIA KANCELARII PROWADZENIA SPRAWY

Ponieważ sporządzenie pozwu wymaga poza kwestiami merytorycznymi, dodatkowo spełnienia szeregu warunków formalnych, kancelaria potrzebuje odpowiedniej ilości czasu, na sporządzenie pozwów. W związku z powyższym, bardzo proszę, o zlecanie mi prowadzenia sprawy maksymalnie do 8 kwietnia 2022 r. 

Po tej dacie nie mogę zagwarantować, że będę wstanie przyjąć kolejną sprawę, by zachować termin do skutecznego złożenia kolejnych pozwów, czyli w terminie dwóch miesięcy od doręczenia Państwu przez TBS wypowiedzenia stawek czynszu.OPŁATY

Wystąpienie na drogę postępowania sądowego, wiążę się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty skarbowej:

·      Opłata sądowa uiszczana na rzecz sądu wynosi 100 zł;

·      Opłata skarbowa uiszczana na rzecz Gminy Wrocław wynosi 17 zł.

Klienci, którzy zechcą zlecić nam sprawę przeciwko TBS, będą proszeni, by w dniu podpisania pełnomocnictwa, uiścili na rachunek kancelarii o numerze:

57 1140 2004 0000 3102 7943 5433

lub w kasie kancelarii, kwoty: 

·      100 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu p-ko TBS; i 

·      17 zł, tytułem opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie p-ko TBS.

Ponadto, nie jest wykluczone, że w trakcie postępowania, sąd może stwierdzić, 
że opłata sądowa jest wyższa, ale jest to mało prawdopodobne.

Poza opłatą sądową oraz opłatą skarbową, w procesie przeciwko TBS-owi, będą Państwo zobowiązani przez sąd, do uiszczenia zaliczki na poczet ewentualnej opinii biegłego sądowego. Dlatego istotne jest to, by Państwa roszczenia były połączone do wspólnego rozpoznania i wspólnego wyrokowania, co niewątpliwie zmniejszy koszty, gdyż będzie potrzeba jedna opinia, dla jednego budynku/osiedla, a nie dla każdego z roszczeń oddzielnie. 


HONORARIUM ZA PROWADZENIE SPRAWY

Klient, zlecając sprawę przeciwko TBS-owi, będzie proszony o uiszczenie honorarium za zastępstwo procesowe na rzecz kancelarii w wysokości 600 zł brutto

Honorarium można uiścić przelewem, na rachunek kancelarii o numerze: 

57 1140 2004 0000 3102 7943 5433 l

lub w kasie kancelarii w dniu podpisania pełnomocnictwa. 

 

Warte podkreślenia jest to, że kwota honorarium uiszczonego przez Klienta 
jest jednorazowa i niezmienna, obejmuje wszystkie czynności kancelarii w sprawie przeciwko TBS-owi o ustalenie niezasadności podwyżki czynszu; czyli czynności 
od podpisania pełnomocnictwa do wydania wyroku sądu w I instancji. 

Sąd, uwzględniając Państwa roszczenia, w wyroku określi również zwrot kosztów procesu od TBS-u. Orzeczone w ten sposób od TBS-u koszty zastępstwa procesowego są dodatkowym wynagrodzeniem dla kancelarii, z tą różnicą, iż ten koszty nie jest ponoszony przez Klientów, tylko TBS. 


RYZYKO PROCESOWE

Jestem głęboko przekonany o zasadności Państwa roszczenia, a tym samym tego, 
że sprawy prowadzone w Państwa imieniu będą wygrane. Jednak żadna kancelaria nie może odpowiedzialnie tego zagwarantować, gdyż wyroki wydają sądy, 
a nie pełnomocnicy stron. W związku z powyższym jestem zobowiązany poinformować Państwa, że w razie oddalenia przez sąd powództwa, koszty procesu obciążą Państwa, jako powodów. 

Na koszty te składają się: uiszczone już wcześniej opłata sądowa i opłata skarbowa oraz ewentualnie opłata za zastępstwo procesowe przez pełnomocnika zawodowego, działającego w procesie na rzecz TBS-u. 

Jednak w mojej ocenie, w takiej sprawie byłoby zasadne, że sąd nie obciążyłby kosztami procesu powodów, gdyż jest to adekwatna sytuacja do zastosowania dobrodziejstwa art. 102 Kodeksu postępowania cywilnego, umożliwiającego nieobciążania powoda kosztami procesu. Jestem tym bardziej o tym przekonany, 
po zapoznaniu się z treścią odpowiedzi, jaką TBS udzielił jednemu z Najemców na jego żądanie uzasadnienia wzrostu czynszu. 

 

W razie dodatkowych pytań, z przyjemnością na nie odpowiem. 

Z wyrazami szacunku

 

r.pr. Marcin Zatorski