201702.09
0

Chciałem podziękować Pani Danucie Żuchowskiej za zaproszenie mnie do udział w Sympozjum Podologiczno-Medycznym, które odbyło się we Wrocławiu 5 lutego 2017 r. Temat mojego wykładu: Odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz podologów.