201506.25
0

Dziedziczenie długów, o których spadkobierca nie wiedział

Na Blogu był już poruszany problem odpowiedzialności za długi spadkowe. Krótko przypomnę, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób – albo wskazanych w testamencie albo też zgodnie z przepisami prawa spadkowego (w art. 931 – 940  Kodeksu cywilnego). Osoba powołana do dziedziczenia ma obowiązek złożenia oświadczenia, czy…