201609.29
0

Podziękowania dla Pani Elżbiety Krzak z Europejskiego Centrum Edukacji „LIBRA”

Czas szybko płynie, a ja jeszcze nie zdążyłem na blogu podziękować Pani Elżbiecie Krzak z Europejskiego Centrum Edukacji „LIBRA” z siedzibą we Wrocławiu, za umożliwienie mi przeprowadzenia w czerwcu 2016 r. szkoleń dla urzędników Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach, dotyczących zagadnień egzekucji administracyjnej oraz sądowej. Dziękuję również Uczestnikom szkolenia. Bardzo przyjemnie prowadzi się szkolenie, jeśli Uczestnicy…