201609.29
0

Podziękowania dla Pani Elżbiety Krzak z Europejskiego Centrum Edukacji „LIBRA”

Czas szybko płynie, a ja jeszcze nie zdążyłem na blogu podziękować Pani Elżbiecie Krzak z Europejskiego Centrum Edukacji „LIBRA” z siedzibą we Wrocławiu, za umożliwienie mi przeprowadzenia w czerwcu 2016 r. szkoleń dla urzędników Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach, dotyczących zagadnień egzekucji administracyjnej oraz sądowej. Dziękuję również Uczestnikom szkolenia. Bardzo przyjemnie prowadzi się szkolenie, jeśli Uczestnicy…

201506.25
0

Dziedziczenie długów, o których spadkobierca nie wiedział

Na Blogu był już poruszany problem odpowiedzialności za długi spadkowe. Krótko przypomnę, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób – albo wskazanych w testamencie albo też zgodnie z przepisami prawa spadkowego (w art. 931 – 940  Kodeksu cywilnego). Osoba powołana do dziedziczenia ma obowiązek złożenia oświadczenia, czy…